AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

风起霓裳 Season 1
5.5/10 by 6 users
Title:Weaving a Tale of Love
Genre: Drama
Air Date: 2021-01-27
Season Number: 1
Total Episodes: 43
Overview: In the reign of Emperor Taizong (627—649), which was called the Prosperity of Zhenguan, former clothing maker An is framed and imprisoned. When she was in danger, she entrusts her young daughter Liu Li to an old friend in the palace. Liu Li grows up in the palace and becomes a medical officer, responsible for epidemic prevention.
Stars: Guli Nazha (Kudi Liuli), Timmy Xu (Pei Xingjian), Zhao Shunran (Li Zhi), Liu Duanduan (Qu Chongyu), Zeng Yixuan (Ashina Yunyi), Zhang Tao (Wang Junmeng), Zhu Rui (Elder Princess), Song Hanyu (Su Nanjin)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

January 27, 2021
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

January 27, 2021
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

January 28, 2021
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

January 28, 2021
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

January 29, 2021
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

January 30, 2021
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

January 31, 2021
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

January 31, 2021
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

February 01, 2021
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

February 01, 2021
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

February 02, 2021
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

February 02, 2021
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

February 03, 2021
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

February 03, 2021
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

February 05, 2021
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

February 06, 2021
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

February 07, 2021
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

February 07, 2021
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

February 08, 2021
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

February 08, 2021
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

February 09, 2021
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

February 09, 2021
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

February 10, 2021
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

February 10, 2021
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

February 11, 2021
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

February 13, 2021
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

February 14, 2021
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

February 15, 2021
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

February 15, 2021
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

February 16, 2021
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

February 16, 2021
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

February 17, 2021
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

February 17, 2021
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

February 18, 2021
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

February 18, 2021
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

February 19, 2021
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

February 20, 2021
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

February 21, 2021
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

February 21, 2021
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

February 22, 2021
Episode 41

Episode 41 : Episode 41

February 23, 2021
Episode 42

Episode 42 : Episode 42

February 24, 2021
Episode 43

Episode 43 : Episode 43

February 27, 2021